Quen Somos

Somos un colectivo de persoas fondamente preocupadas pola deriva que se está a producir no Sistema Público de Pensións.

Estamos asociándonos para, de forma organizada, loitar contra as medidas antisociais tomadas ata agora polos gobernos, claramente dirixidas á desaparición deste Sistema, e encamiñadas a favorecer plans de pensións privados para beneficio do seus amigos da banca e das grandes aseguradoras, en prexuízo da clase traballadora, que en moitos casos, se non lle poñemos remedio, nos levarán a subsistir coas axudas da beneficiencia.

Falamos dun colectivo solidariamente organizado, plenamente democrático, asambleario e participativo. Fóra de todo sometemento a ningunha instancia partidaria, institucional ou patronal, pero abertos á máis estreita colaboración solidaria con todo colectivo humano disposto a defender consecuentemente a xustiza social e unha vida digna para toda a humanidade.

Porque cremos na solidaridade de clase, no apoio interxerenacional e na concilición da vida laboral e familiar, defendemos un sistema público de pensions, de reparto, igualitario, digno e universal.

Coas movilizacions dos pensionistas consegiuse que a suba das pensións dos anos 2018 e 2019 fose dun 1,6% e as mínimas do 3% e non o miserable 0,25%, xa que a reforma do 2013 do goberno do PP sigue sen derogar. Por iso, GOBERNE QUE GOBERNE, seguiremos na rúa loitando polas pensións públicas.