AS PRINCIPAIS ORGANIZACIÓNS DO MOVEMENTO PENSIONISTA DO ESTADO ESPAÑOL, IMPULSAN UNHA CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE FIRMAS

AS PRINCIPAIS ORGANIZACIÓNS
DO MOVEMENTO PENSIONISTA DO ESTADO ESPAÑOL,
IMPULSAN UNHA CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE FIRMAS
EN FAVOR DAS PENSI0NES PÚBLICAS DIGNAS,
E CONTRA AS REFORMAS
QUE SUPOÑEN O SEU EMPOBRECEMENTO E PRIVATIZACIÓN

INSTAN ÁS E AOS TRABALLADORES A APOIALA E DIFUNDILA
NOS CENTROS DE TRABALLO, NOS BARRIOS, NOS POBOS E NOS
ENTORNOS SOCIAIS E FAMILIARES

As organizacións de pensionistas abaixo relacionadas, dos diferentes territorios e pobos do
Estado español, queren alertar ás xentes traballadoras e á opinión pública do grave risco que
corre o Sistema Público de Pensións e, nese sentido, da ameaza que supoñen, para as actuais
pensións e tamén para as pensións futuras, as reformas que se están implementando para
empobrecer e privatizar as pensións públicas, todo ilo a vontade dos poderes financeiros e a
banca.

Para iso puxeron en marcha unha CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE FIRMAS (nas catro linguas do
Estado), nunha dobre modalidade:

1. Unha campaña física, en concentracións, mesas nas rúas, barrios e pobos
(especialmente os “luns ao Sol”).

2. Unha campaña telemática, a través da plataforma Change.org,, coas ligazóns
Galego_https://www.change.org/p/pensi%C3%B3ns-p%C3%BAblicas-dignas-ninrecortes- nin-privatizaci%C3%B3nshttps://www.change.org/p/pensi%C3%B3ns-p%C3%BAblicas-dignas-nin-recortes-nin-privatizaci%C3%B3ns
Eúscaro_ https://www.change.org/p/pentsio-publikoak-defenda-ditzagun
Català_ https://www.change.org/p/pensions-p%C3%BAbliques-dignes-ni-retallades-ni-privatitzacions
Castelánchange.org/stopprivatizacionpensiones

As firmas recollidas, físicas ou telemáticas, serán entregadas ao Congreso dos
Deputados, na gran mobilización do 15 de Outubro de 2022 en Madrid.

PREGAMOS A MÁXIMA DIFUSIÓN

Promoven:
ASJUBI40, Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar, COESPE, Coordinadora Estatal por la
Defensa del Sistema Público de Pensiones, EHPM, Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria,
MADPP, Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensións Públicas, MODEPEN, Movemento
Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos, UNIDAD COESPE e as PLATAFORMAS DE
PENSIONISTAS de Badajoz e Móstoles.