Nota de prensa anunciando as mobilizacións do 25 de maio das plataformas estatais de Unidade de Acción.

O 25 DE MAIO, MOBILIZACIÓN PENSIONISTA

PENSIÓN MÍNIMA 1080

4/05/2023

NOTA DE PRENSA

Os movementos e organizacións de pensionistas de diferentes Pobos e Comunidades do Estado abaixo asinantes, coincidimos en impulsar diferentes mobilizacións nos diferentes Pobos e cidades do Estado o día 25 de Maio. Daremos puntual información de cada unha delas nos diferentes territorios. :

Tal como indicamos na carta enviada este mes aos partidos políticos con representación no Congreso, o recentemente aprobado RDL 2/2023 non é a reforma que vimos reclamando nas rúas desde fai mais de 5 anos.

1. Aínda que o RDL incorpora certas melloras, consideramos con todo que é parte dun proceso de reformas que está a recortar pensións e dereitos das persoas pensionistas. Reformas que como a do 2011 deberían ser derrogadas e que neste RDL perpetúanse.Os recortes nas pensións que aínda non se completaron procedentes desa reforma, como o aumento da idade de xubilación de 65 a 67 anos ou o incremento de anos cotizados para acceder ao 100% da pensión, séguense aplicando, e ratifícanse outros recortes como o incremento dos anos de cotización necesarios para o cálculo da pensión de 15 a 25 anos, que con este RDL auméntanse a 29. Non se pode dicir, por tanto, que este RDL non ten recortes. Séguense recortando as pensións públicas e anulando dereitos das e os traballadores e das persoas pensionistas.

2. Someter, tal como aparece no mencionado RDL, as decisións futuras respecto a o financiamento e prestacións do SPP aos criterios do Informe de envellecemento publicado pola Comisión Europea, a AiReF e o Pacto de Toledo deixa a porta aberta a novos recortes das pensións.

3. Por todo iso, instamos os grupos políticos do Congreso para utilizar a tramitación parlamentaria do RDL 2/2023 para que as nosas reclamacións máis urxentes sexan atendidas e para establecer de inmediato, en 2023 e con efectos retroactivos a xaneiro a pensión mínima da persoa pensionista en 1080 € en catorce pagas. É imprescindible asegurar que os orzamentos do estado cubrirán os posibles déficits do SPP.Demandamos que no trámite parlamentario en curso garántase:

A realización inmediata da auditoría das contas da Seguridade Social.

Incrementar a pensión mínima ata alcanzar os criterios de suficiencia da Carta Social Europea. Nese camiño, reclamamos 1080 € para 2023.

Derrogar os recortes das reformas de pensións incluída a de 2011 (Recuperar cando menos a xubilación aos 65 anos, 15 anos para o período de cálculo da pensión…).

Recuperar a perda do poder adquisitivo de salarios e pensións e restablecer paraiso a paga compensatoria das pensións.

Medidas efectivas para erradicar a brecha de xénero en salarios e pensións.

Derrogar os coeficientes redutores da xubilación anticipada con 40 anos cotizados.

Garantir as pensións mediante a creación de emprego de calidade e salarios dignos.

Impedir o financiamento con diñeiro público dos plans de pensións de emprego (PPEs) por medio das cotizacións á SS e asegurando que coticen e tributen como rendas de traballo.

GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIÓNS DEFÉNDENSE

A MOBILIZACIÓN É A NOSA GARANTÍA

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar),

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones),

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria),

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos),

UNIDADE COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas),

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badaxoz, Móstoles, …