As Recomendacións do Pacto de Toledo e os Plans de Pensións Privados de Empresa: porqué os rexeitamos desde o movemento de pensionistas.

Nun artigo publicado, os días 5 e 6 de Xaneiro 2021, na edición en papel e electrónica do xornal NÓS DIARIO, os pensionistas galegos do MODEPEN pídenlle aos partidos políticos que, cando chegue o momento, voten nas Cortes Xerais en contra da desgravacións fiscais aos Plans de Pensións Privadas de Empresa. Ademais pídenlle aos sindicatos Artigo publicado: As Recomendacións do Pacto de Toledo e os Plans de Pensións Privados de Empresa: porqué os rexeitamos desde o movemento de pensionistas.maioritarios (CCOO, UGT, …) que na actualidade apoian eses Plans de Pensións de Empresa, que deixen de facelo e renuncien aos beneficios económicos que obteñen por participar na xestión deses Plans.

Artigo publicado: As Recomendacións do Pacto de Toledo e os Plans de Pensións Privados de Empresa: porqué os rexeitamos desde o movemento de pensionistas.