Declaración de COESPE-Oficial sobre o Real Decreto Lei 2/2021 de 2 de febrero de 2021.

COESPE-Oficial, unha das organizacións nacidas da primitiva COESPE, fai un interesante análise do RDL 2/2021, de 2 de Febreiro, polo que se adoptan medidas para a redución da fenda de xénero …

Declaración de COESPE-Unidade sobre o Real Decreto Lei 2/2021 de 2 de febrero de 2021