O Pacto de Toledo e o financiamento das pensións.

Interesante artigo de Mikel de la Fuente, publicado en” Viento Sur”, no que se fai unha interesante análise das características do sistema de financiamento das pensións públicas no estado español. Moi útil para afondar no coñecemento do noso sistema de pensións e poder argumentar con datos contra o intento de privatizalas.

O Pacto de Toledo e o financiamento das pensións.