Promover a resistencia en toda Europa fronte aos plans da Comisión Europea y do BCE.

Moi interesante artigo no que a COESPE-Oficial analiza a situación europea, concluíndo que nela está aberta unha guerra asimétrica contra os pensionistas, contra a clase traballadora, a mocidade, contra os pobos, coa mesma intención de fondo, acabar coas pensións e os servizos públicos.

COESPE-Impulsar la resistencia en toda Europa frente a los planes de la Comision Europea y del BCE