Resposta do Movemento Estatal de Pensionistas ante as declaracións do ministro de Seguridade Social, Sr. Escrivá.

Texto conxunto apoiado pola grande maioría das organizacións de pensionistas do estado: MODEPEN, MADPP, COESPE-Oficial, Unidade-COESPE, as Coordinadoras de Pensionistas Euskal Herria, de Cantabria, e moitas outras plataformas locais de pensionistas.

Los Pensionistas y las declaraciones de Escriva.pdf