Os Fondos Privados de Empresa: o modelo Escrivá.

Artigo moi interesante e informativo de “El Viejo Topo”, no que se explica moi ben en que consisten as EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntarias) vascas e como promoven plans de pensións privados de empresa similares aos que pretende establecer, a nivel estatal, o Sr. Escrivá, Ministro de Seguridade Socia,. O artigo salienta como eses plans favorecen aos grandes bancos e fondos de investimento, como son un paso adiante cara a privatización do actual sistema público de pensións, e como contan co inxustificábel apoio sindical de CCOO, UGT, ELA-STV e LAB.

Artigo de “El Viejo Topo”.