Sindicatos e Pensións Privadas de Emprego (EPSV).

Moi interesante análise, realizado por Juanen Elua e publicado en elDiario.es, no que se expón o paradoxo de que algúns sindicatos, que se presentan como vangarda e vertebradores da cohesión social, estean promoven plans de pensións privadas de emprego nos convenios colectivos, que supoñen avanzar na privatización do actual sistema público de pensións.

Sindicatos e Pensións Privadas de Emprego (EPSV).