Carta á cidadanía: Outro modelo de residencias é posible

Outro modelo de residencias é posible

O sábado 17 de outubro celebrouse en Madrid, cunha ampla asistencia, á manifestación convocada pola Plataforma estatal de organizacións de familiares e usuarias de residencias. Neste enlace podedes ler a “Carta á cidadanía” que serviu de convocatoria.

Modepen apoiamos o contido da carta, pois, como se di na mesma, estamos nun momento crucial xa que as Comunidades Autónomas, que teñen a competencia nesta materia, terán que elaborar nos próximos meses as novas normativas que rexerán o funcionamento das residencias. É, por tanto, o momento de evitar que se perpetúe o sistema que se saldou co falecemento de 35.000 persoas maiores nas residencias do Estado español pola COVID-19 .

Neste senso a Plataforma, aínda que valora positivamente as melloras que achega o “Acordo sobre Criterios Comúns de Acreditación e Calidade dos Centros e Servizos da Dependencia” aprobado o pasado 28 de xuño no Consello Territorial que reúne ao Goberno central e as Comunidades Autónomas, considera que o documento non garante o cambio de modelo, non asegura coidados dignos e de calidade e que boa parte das demandas prioritarias dos familiares e dos usuarios non se tiveron en conta. En concreto:

– A ratio (0,43) de persoal coidador (xerocultoras o auxiliares) segue a ser insuficiente. Pídese o 1,13, ou sexa 1 traballador/a por cada 4 residentes nas quendas de mañá e de tarde e de 1 por cada 10 no de noite.

– Non se considera o reforzo do número de inspectores, nin se estabelecen órganos de representación coa participación de familiares.

– Non é obrigatorio elaborar en todas as CCAA plans de creación de residencias públicas

– Non desaparecerán as macro-residencias.

En definitiva, trátase de loitar por un novo modelo de funcionamento das residencias e dos demais servizos da Dependencia, no que é inescusable a participación activa de usuarias, familiares e traballadoras, como lexítimos representantes da cidadanía. Un novo modelo onde a iniciativa pública sexa sólida, onde os servizos se ofrezan no ámbito familiar, ben financiados, de calidade suficiente, dotados de persoal adecuado en número e formación, e a un prezo razoable para a realidade actual das pensións.

LIGAZÓN A O TEXTO DA CARTA.

Entrevista ao Presidente da Federación galega de organizacións de familiares e usuarias (REDE) e portavoz da Plataforma.

Crónica da Manifestación.