Os e as pensionistas máis vulnerábeis quedan fora do real decreto-lei 20/2022 de 27 de decembro, e demandamos que sexan incluídos.

As principais organizacións de pensionistas do Estado Español, entre elas o MODEPEN, emitiron o 04/01/2023, unha Nota de Prensa na que rexeitan se o goberno exclúa aos pensionistas con menores recursos do acceso ao CHEQUE DE 200 € que o goberno estatal entregará ás persoas e familias con menores recursos económicos.

As organizacións de pensionistas exixen que se permita acceder ao Cheque aos pensionistas con condicións económicas máis precarias.

NOTA DE PRENSA, 04/01/2023

Os e as pensionistas máis vulnerábeis quedan fora do real decreto-lei 20/2022 de 27 de decembro, e demandamos que sexan incluídos. 

As plataformas y movementos de pensionistas dos Pobos e Comunidades do Estado que que subscribimos este texto, denunciamos:

Que outra vez os e as pensionistas con pensións pequenas, contributivas e non contributivas, quedan fora da medida máis importante das aprobadas polo Goberno para facer fronte a situacións de vulnerabilidade económica e social diante da carestía da vida: O CHEQUE DE 200 EUROS.

Na normativa, de 27 de decembro, establécese claramente que os e as pensionistas con pensións tanto contributivas como no contributivas NON poderán solicitar o cheque. Tampouco poderán pedilo as persoas que cobran o Ingreso Mínimo Vital.

Parécenos ben que podan solicitalo as familias e persoas que ingresen até uns 1.900 € mais/mescremos que, con máis razón, tamén deben poder recibilo os e as pensionistas que cobren cantidades mensuais bastante máis pequenas.

O goberno esquece que máis do 50% de las pensións no Estado Español están por debaixo do Salario Mínimo Interprofesional (1.000 € bruto , mensual) que as mulleres pensionistas seguen percibindo as pensións máis baixas, algunhas delas rozando o umbral da pobreza.

Exiximos que as persoas pensionistas que cumpran as condicións de nivel de renda requirida no decreto anticrise, sexan incluídas nesta medida, que podería paliar en parte a situación de precariedade na que se atopan.

As persoas pensionistas demandamos reverter os recortes das reformas de pensións de 2011, 2013 e 2021, recuperar o poder adquisitivo das pensións públicas, restablecer a paga compensatoria de final de ano, e situar a pensión mínima no 60% do Salario Medio.

Asemade, demandamos que se adopten medidas estruturais e non conxunturais para que todas las persoas accedan a unhas condiciones de vida dignas, baseadas no reparto equitativo da riqueza.

Estas, entre outras, son as medidas que vimos demandando dende hai máis de 5 años coas nosas mobilizacións.

GOBERNE QUEN GOBERNE

AS PENSIÓNS PÚBLICAS DEFÉNDENSE !

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar),

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones),

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria),

MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas),

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos),

UNIDAD COESPE,PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles

Documento de la Nota de Prensa.

Reportaxe no Telexornal da TVGSobre os pensionistas que quedan fora do Real Decreto-Lei 20/2022 de 27 de decembro, sobre O CHEQUE DE 200 EUROS

Noticia publicada en contrainformación.esLos y las pensionistas más vulnerables se quedan fuera del cheque de 200 euros y demandamos que se les incluya.

Noticia publicada en @NegociosTVLos pensionistas denuncian que el Gobierno se ha olvidado de ellos con el cheque de 200 euros.