Val Miñor – A Ramallosa: Recollida de firmas para exixir o IPC Real nas Pensións, o día 4 de Abril, na Feira de Sabarís

abril 4, 2022 | 11:00 am
Feira de Sabarís, A Ramallosa, Galiza

Quen subscribimos este texto, asinándoo, SOLICITÁMOSLLES a todos os membros do Congreso dos Deputados, que dean os pasos lexislativos precisos para:

• Garantir que en 2022 e anos sucesivos o poder adquisitivo das pensións se revalorice en función do incremento do “IPC real” (o “IPC Acumulado Anual”) tal como se viña facendo antes da reforma de 2011, así como a compensar a perda do 3% do poder adquisitivo das pensións do ano 2021.

• Garantir que non haxa pensións por debaixo do umbral de pobreza, eliminando a fenda de xénero en salarios e pensións e incrementando a pensión mínima até equipararse ao salario mínimo (SMI), e que este se sitúe no 60% do salario medio, como recomenda a Carta Social Europea.

• Garantir pensións públicas dignas xustas e suficientes e o carácter público do Sistema de Pensións, derrogando os recortes das reformas de 2011, 2013 y 2021, e rexeitando a privatización total ou parcial do mesmo, baixo calquera fórmula.

TEXTO EXPLICATIVO DA CAMPAÑA DE RECOLLIDA DE SINATURAS.